Nhựa

Công ty Sản Xuất Gia Công Nhựa Hưng Phước Lợi là xưởng chuyên sản xuất và gia công nhựa theo yêu cầu ( nhựa kĩ thuật, nhựa gia dụng, nhựa chuyên dùng trong thực phẩm )