LINH KIỆN & MÔ HÌNH BẰNG NHỰA

LINH KIỆN & MÔ HÌNH BẰNG NHỰA

Cao Su

Công Ty Hưng Phước Lợi thành lập vào 12 - 03 - 2014. Thâm niên trên 30 năm, tính từ cơ sở đến hiện nay ( tiền thân là cơ sở nhựa Thiệu Cai thành lập năm 1983 ). Chuyên sản xuất và gia công sản phẩm cao su, từ qui trình chế tạo khuôn, tới khâu ra thành phẩm cao su hoàn thiện.

Nhựa

Công Ty Hưng Phước Lợi thành lập vào 12 - 03 - 2014. Thâm niên trên 30 năm, tính từ cơ sở đến hiện nay ( tiền thân là cơ sở nhựa Thiệu Cai thành lập năm 1983 ). Chuyên sản xuất và gia công sản phẩm nhựa, từ qui trình chế tạo khuôn, tới khâu ra thành phẩm nhựa hoàn thiện.

Khuôn

Công Ty Hưng Phước Lợi thành lập vào 12 - 03 - 2014. Thâm niên trên 30 năm, tính từ cơ sở đến hiện nay ( tiền thân là cơ sở nhựa Thiệu Cai thành lập năm 1983 ). Chuyên chế tạo khuôn, tới khâu ra thành phẩm nhựa và cao su hoàn thiện.

Miếng dán chân bàn ghế

Công ty SX TM Rubber Pads Hưng Phước Lợi chuyên sản xuất các loại mousse dán có keo các loại ( sản phẩm dán siêu dính ), chỉ cần bóc lớp giấy ra và dán vào sản phẩm .