Khuôn

Công ty Sản Xuất Nhựa và Cao Su Hưng Phước Lợi là công ty chuyên sản xuất và gia công, từ qui trình chế tạo khuôn, tới khâu ra thành phẩm nhựa/cao su hoàn thiện.